Chiangmai Safety

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 26, 2017, 12:41:41 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้สมัครอบรมเดือน ธ.ค.
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 26, 2017, 12:41:41 pm
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม เดือน ธันวาคม 2560

หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน   เปิดอบรมจำนวน 3 ห้อง 
หลักสูตร จป. ระดับบริหาร        เปิดอบรมจำนวน 2 ห้อง
หลักสูตร คปอ.                     เปิดอบรมจำนวน 1 ห้อง

ให้ผู้สมัคร
1. หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน   ลำดับที่ 1-180
2. หลักสูตร จป.ระดับบริหาร   ลำดับที่ 1-120
3. หลักสูตร คปอ.   ลำดับที่ 1-60

โอนเงินเข้าบัญชี “ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่” ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เม-ญ่า เชียงใหม่ เลขที่บัญชี  282-2-11772-7 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560
และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email : chiangmaisafety@hotmail.com

รายชื่อและกำหนดวันอบรมตามนี้ครับ

หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน   วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560  จำนวน 2 ห้อง
http://chiangmaisafety.com/downloads/H122017.pdf

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร   วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560   จำนวน 2 ห้อง
http://chiangmaisafety.com/downloads/M122017.pdf

หลักสูตร คปอ.   วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560   จำนวน 1 ห้อง
http://chiangmaisafety.com/downloads/C122017.pdf

หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน   วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560  จำนวน 1 ห้อง
http://chiangmaisafety.com/downloads/H1220172223.pdf

หมายเหตุ :  สำหรับรายชื่อติดสำรองรอการติดต่อกลับจาก ชมรม จป.เชียงใหม่ หาก ไม่ได้ติดต่อไปจะยกยอดไปอบรมรุ่นเดือน มีนาคม 2561 ครับ