เมนูหลัก

เชิญอบรมหลักสูตร จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน และ คปอ. ได้แล้วที่นี้>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 


ระเบียบข้อบังคับชมรม

ใบสมัครสมาชิกชมรม

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนผังชมรม จป.เชียงใหม่

รายชื่อสมาชิก

กฎหมายความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล MSDS

ภาพอุบัติเหตุ

ประธาน Talk :-

เชิญอบรม

หลักสูตร

ปี 2567
.....
รายละเอียดเพิ่มเติม
^^^
คลิ๊ก


 

 
เครือข่ายความปลอดภัย
ผู้สนับสนุนชมรม :-
 


สมาคม จป.

ชมรม จป.ชลบุรี

ชมรม จป.เพชรบุรี

ชมรม จป.เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายความปลอดภัย

จป.ดอทคอม

จำหน่าย PPE และ ให้บริการงานด้าน Safety ครบวงจร
ข้อมูลต่าง ๆ :-
Web Link

ดาวโหลด

แผนการอบรม
สัญลักษณ์ความปลอดภัย
 


เว็บไซด์จังหวัดเชียงใหม่

กองตรวจความปลอดภัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานความคุมวัตถุอันตราย

ศปท. 10

หน้าที่ จป.
ตัวอย่างการเขียน จป.ว.

ทำเนียบรุ่น
บริการจากชมรม

รูปภาพ+สื่อบรรยาย+อื่น ๆ
 
ประธานชมรม คุณกิตติพศ ไชยวงค์ษา Tel : 081-8821452 Email : kittiphot_san@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์ คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย Tel : 081-9518990 Email : mic_k0517@hotmail.com
© 2009-2011 chiangmaisafety.com all right reserved

web statistics

View My Stats

เนื่องจากชมรมได้เปลี่ยนแปลง webboard ใหม่จึงทำให้ข้อมูลสมาชิกก่อนหน้านี้หายทั้งหมดรบกวนสมัครสมาชิกในเว็บบอร์ดแล้วใช้งานได้เลยครับ สมัครสมาชิก webboard

จำหน่าย PPE และ ให้บริการงานด้าน Safety ครบวงจร

กระทู้ 10 อันดับล่าสุด ( ดูทั้งหมด )

 

 

Get Your Own Chat Box! Go Large!