เมนูหลัก
แผนผังชมรม จป.เชียงใหม่ :-
 


ระเบียบข้อบังคับชมรม

ใบสมัครสมาชิกชมรม

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนผังชมรม จป.เชียงใหม่

รายชื่อสมาชิก

กฎหมายความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล MSDS

ภาพอุบัติเหตุ

จป.สัน
นายกิตติพศ ไชยวงค์ษา
จป.แดง
นายธิเดช สุวรรณจันทร์
จป.มิค
นายอนุพงษ์ ลังกาชัย
จป.หมา
นายศักดิ์สกุล สกุลโต
จป.เบิร์ด
นายณัฐวัชร ธันวานนท์
จป.ศิริพงศ์
นายศิริพงศ์ พลายสยาม
จป.ชาติ
นายชูชาติ ไชยมงคล
จป.แซม
นายศุภศิษฏ์ จันทร์มะโน
จป.ฐากร
นายฐากร ศรีวะอุไร
จป.ชาติ
นายประภาส จรรยาเสน
จป.ชาติ
ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีเกตุ
จป.หญิง
ว่าที่ ร.ต.ณัฏฐนันท์ เกลื่อนประถม
เครือข่ายความปลอดภัย
 


สมาคม จป.

ชมรม จป.ชลบุรี

ชมรม จป.เพชรบุรี

ชมรม จป.เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายความปลอดภัย

จป.ดอทคอม

จป.ฝน
ว่าที่ ร.ต.จิรสุดา จันทรา


ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง

นายกมลพันธุ์ แก้วดี
จป.แจ๊ค
นายทรงศักดิ์ ใจกล้า
จป.ต๋อย
นายสุทัศน์ แดงติ๊บ

นายเชาวฤทธิ์ ตันติศักดิ์
Web Link
 


เว็บไซด์จังหวัดเชียงใหม่

กองตรวจความปลอดภัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานความคุมวัตถุอันตราย

ศปท. 10

ผู้สนับสนุนชมรม :-
จำหน่าย PPE และ ให้บริการงานด้าน Safety ครบวงจร
ข้อมูลต่าง ๆ :-

ดาวโหลด

แผนการอบรม
สัญลักษณ์ความปลอดภัย
หน้าที่ จป.
ตัวอย่างการเขียน จป.ว.

ทำเนียบรุ่น
บริการจากชมรม

รูปภาพ+สื่อบรรยาย+อื่น ๆ

 
ประธานชมรม คุณกิตติพศ ไชยวงค์ษา Tel : 081-8821452 Email : kittiphot_san@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์ คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย Tel : 081-9518990 Email : mic_k0517@hotmail.com
© 2009-2011 chiangmaisafety.com all right reserved